Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 10.05.2022

Publicerad 06.05.2022 - 12:00 | Uppdaterad 06.05.2022 - 14:02

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 27.05.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 6 maj 2022        

Kommunstyrelsen                                                                                                                           10.05.2022                                                                                                                 112-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 10 maj 2022 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 113 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 114 §:                Protokolljustering

Kst 115 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 116 §:                Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2021

Kst 117 §:                Tjänstebeskrivning för ett arbete som tidsbestämd projektledare

Kst 118 §:                Invigningsfest Hammargården

Kst 119 §:                Ansökan om att köpa tomt nr 1, 2 och 3 i kvarter 3, Storängens bostadsområde

Kst 120 §:                Placering av sopstationerna vid Hammargården

Kst 121 §:                Beredning av kommunens budgetprocess

Kst 122 §:                Hammarlands kommun – beredskapsplan

Kst 123 §:                Utbetalning av arbetad övertid, äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Kst 124 §:                Ålands hälso- och sjukvårds begäran om fullmakt

Kst 125 §:                Tillsvidare anställning som städare i kommunkansliet och Hammarcenter

Kst 126 §:                Leader Åland r.f.: s begäran om att få träffa kommunstyrelsen

Kst 127 §:                Uppvaktning

Kst 128 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 129 §:                (Konfidentiellt)

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 06.05.2022

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 13.05.2022.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 06.05.2022-27.05.2022.

Hammarland den 06.05.2022,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson