Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 12.11.2019

Publicerad 08.11.2019 - 12:00 | Uppdaterad 08.11.2019 - 12:55

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22.11.2019 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 8 november 2019              

Kommunstyrelsen                                                                                                                           12.11.2019                                                                                                                 292-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 12 november 2019 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 292 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 293 §:                Protokolljustering

Kst 294 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 295 §:                Plogning i delar av Norra Hammarland

Kst 296 §:                Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2020-2022

 

Bilagor till kallelse:

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 08.11.2019

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 15.11.2019.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 08.11.2019-22.11.2019.

Hammarland den 08.11.2019,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson