Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 15.01.2019

Publicerad 09.01.2019 - 14:00 | Uppdaterad 09.01.2019 - 16:22

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.01.2019 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 9 januari 2019

Kommunstyrelsen                                                                                                                           15.01.2019                                                                                                                 23-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 15 januari 2019 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 23 §:                  Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 24 §:                  Protokolljustering

Kst 25 §:                  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 26 §:                  Kommunal centralnämnd för 2019 års val

Kst 27 §:                  Valbestyrelse för 2019 års val

 

 

Bilagor till kallelse:

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 09.01.2019

Kommundirektör                                                                                                                                                                        Kurt Carlsson

 

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 18.01.2019.

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 09.01.2019-23.01.2019.

 

 

Hammarland den 09.01.2019,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                         Kurt Carlsson