Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 15.06.2021

Publicerad 11.06.2021 - 16:00 | Uppdaterad 11.06.2021 - 18:37

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.06.2021 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 11 juni 2021    

Kommunstyrelsen                                                                                                                           15.06.2021                                                                                                                 144-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 15 juni 2021 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 144 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 145 §:                Protokolljustering

Kst 146 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 147 §:                Utlåtande angående jordförvärvstillstånd, Strömma

Kst 148 §:                Ändring av detaljplan för en del av lägenhet 6:6, Strömma

Kst 149 §:                Direktiv till kommunens representanter i Ålands miljöservice k.f.: s stämma

Kst 150 §:                Stängning av kommunkansli under sommaren

Kst 151 §:                Ändring av tjänstebeskrivning för äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Kst 152 §:                Ändring av utbildningsstadga för Hammarlands kommun

Kst 153 §:                Avtal med BDO Audiator Ab revisionsavtal

Kst 154 §:                Planering av frågor kring Hammargården

Kst 155 §:                Köksverksamheten under ombyggnationen av köket i Hammargården

Kst 156 §:                Utvärdering av extra personalresurser inom lokalvård och köksverksamhet

Kst 157 §:                Bete av kommunens områden under år 2020   

Kst 158 §:                Försäljning kommunens andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Kst 159 §:                Hammarlands vägunderhåll

Kst 160 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 161 §:                Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 162 §:                Anhållan om semester, kommundirektör

Kst 163 §:                (konfidentiellt)

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 11.06.2021

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 18.06.2021.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 11.06.2021-25.06.2021.

Hammarland den 11.06.2021,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson