Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 15.11.2022

Publicerad 11.11.2022 - 01:00 | Uppdaterad 11.11.2022 - 03:58

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 02.12.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 10 november 2022                

Kommunstyrelsen                                                                                                                           15.11.2022                                                                                                                 273-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 15 november 2022 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 273 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 274 §:                Protokolljustering

Kst 275 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 276 §:                 Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023-2025

 

Till sammanträdet har kallats även ordföranden i byggnadstekniska nämnden Stellan Egeland och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik till kl. 18.30 och ordföranden i äldreomsorgsnämnden Stig A. Mattsson och vik. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Patricia Schlesinger samt äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Jenny Sporre till kl. 19.30.

 

Bilagor till kallelse:

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 11.11.2022

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 25.11.2022.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 11.11.2022-02.12.2022.

 

Hammarland den 11.11.2022,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson