Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 16.11.2022

Publicerad 14.11.2022 - 18:00 | Uppdaterad 14.11.2022 - 19:28

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 05.12.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 14 november 2022                

Kommunstyrelsen                                                                                                                           16.11.2022                                                                                                                 277-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Onsdagen den 16 november 2022 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 277 §:                          Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 278 §:                          Protokolljustering

Kst 279 §:                          Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 280 §:                           Försäljning av en andel i Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Kst 281 §:                           Eventuella direktiv till representanter i Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.

Kst 282 §:                          Elförbrukning i Hammarlands kommun

Kst 283 §:                          Avtal om köp av boendeservice (konfidentiellt)

Kst 284 §:                           Eventuella direktiv till representanter i Kommunernas socialtjänst k.f.

Kst 285 §:                          Verksamhetsbidrag för föreningar år 2023 genom kommunstyrelsen

Kst 286 §:                          Träning för kommuninvånare

Kst 287 §:                           Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023-2025

 

Till sammanträdet har kallats ordföranden i utbildningsnämnden Robert Järvinen och skolföreståndare Ida Fyrqvist till kl. 18.30 för att diskutera förslag till budget och ekonomiplan 2023-2025.

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 14.11.2022

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 18.11.2022.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 14.11.2022-05.12.2022.

 

Hammarland den 14.11.2022,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson