Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 18.01.2022

Publicerad 14.01.2022 - 16:00 | Uppdaterad 14.01.2022 - 18:28

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.01.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 14 januari 2022   

Kommunstyrelsen                                                                                                                           18.02.2022                                                                                                                 1-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 18 januari 2022 kl. 18.30-

    HAMMARBO OBS! Plats!

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 1 §:                    Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 2 §:                    Protokolljustering

Kst 3 §:                    Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 4 §:                    Stödserviceavgifter för Hammarlands kommun

Kst 5 §:                    Hemservicetaxa för Hammarlands kommun

Kst 6 §:                    Ändring av tjänstebeskrivningar för ledande tjänster inom äldreomsorgen

Kst 7 §:                    Inrättandet av tjänst som omvårdnadsledare

Kst 8 §:                    Lönesättning av tjänsten som omvårdnadsledare inom äldreomsorgen

Kst 9 §:                    Personalresurser i Hammargårdens serviceboende/hemvården

Kst 10 §:                  Ändring av priset på personalmåltid

Kst 11 §:                  Motion angående eftis- verksamhetens upplägg

Kst 12 §:                  Marknadsföringsgruppens förslag angående infoblad

Kst 13 §:                  Yttrande angående förslag till bibliotekspolitiskt program

Kst 14 §:                  Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 15 §:                  Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 16 §:                  Anhållan om ledighet

Kst 17 §:                  Anhållan om semester, kommundirektör

Kst 18 §:                  (Konfidentiellt)

Kst 19 §:                  (Konfidentiellt)

Kst 20 §:                  Avtal om köp av tjänster inom hemservice

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 14.01.2022

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 21.01.2022.

 

 

 

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 14.01.2022-28.01.2022.

Hammarland den 14.01.2022,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

Kurt Carlsson