Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 19.10.2021

Publicerad 14.10.2021 - 16:00 | Uppdaterad 14.10.2021 - 17:41

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.10.2021 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 14 oktober 2021

Kommunstyrelsen                                                                                                                           19.10.2021                                                                                                                 252-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 252 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 253 §:                Protokolljustering

Kst 254 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 255 §:                Utlåtande över budget- och ekonomiplan Kommunernas socialtjänst k.f.

Kst 256 §:                Utlåtande över budget- och ekonomiplan Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Kst 257 §:                Ålands landskapsregerings ändring av LF om trafiktaxa

Kst 258 §:                Yttrande angående förslag till ändring av lag om offentlig upphandling

Kst 259 §:                Ändring av tjänstebeskrivning för äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Kst 260 §:                Ändring av utbildningsstadga för Hammarlands kommun

Kst 261 §:                Skolföreståndarens anställningsvillkor

Kst 262 §:                Anhållan om tilläggsanslag

Kst 263 §:                Tillsättande av arbetsgrupp för personalhälsa

Kst 264 §:                Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 2:18 Ivarsstrand, Sålis

Kst 265 §:                Kommunens representant vid Ålands brand- och räddningsförbunds möte

Kst 266 §:                Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 267 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 268 §:                Anhållan om semester, kommundirektör

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 14.10.2021

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 22.10.2021.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 14.10.2021-28.10.2021.

Hammarland den 14.10.2021,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson