Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 22.11.2022

Publicerad 18.11.2022 - 14:00 | Uppdaterad 18.11.2022 - 14:10

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 09.12.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 18 november 2022                

Kommunstyrelsen                                                                                                                           22.11.2022                                                                                                                 288-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 22 november 2022 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 288 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 289 §:                Protokolljustering

Kst 290 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 291 §:                Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023-2025

Kst 292 §:                Kommunal centralvalnämnd för 2023 års val

Kst 293 §:                Valbestyrelse för 2023 års val

 

Bilagor till kallelse:

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 18.11.2022

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 02.12.2022.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 18.11.2022-09.12.2022.

Hammarland den 18.11.2022,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson