Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 28.11.2019

Publicerad 27.11.2019 - 12:00 | Uppdaterad 27.11.2019 - 13:36

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 11.12.2019 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 27 november 2019              

Kommunstyrelsen                                                                                                                           28.11.2019                                                                                                                 313-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Torsdagen den 28 november 2019 kl. 18.30- OBS! DAG

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 313 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 314 §:                Protokolljustering

Kst 315 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 316 §:                Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2020-2022

Kst 317 §:                Framtida organisation av barnomsorgen - diskussion

Kst 318 §:                Festmiddag för kommunens personal

 

Bilagor till kallelse:

  1. Handlingar till ärende § 317      

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 27.11.2019

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 05.12.2019.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 27.11.2019-11.12.2019.

Hammarland den 27.11.2019,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson