Meddelande angående Lagtings- och kommunalval 2019

Publicerad 28.09.2019 - 02:00 | Uppdaterad 28.09.2019 - 02:20

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.10.2019 - 23:59

Lagtings- och kommunalval 2019

 

Lagtings- och kommunalvalet förrättas söndagen den 20 oktober 2019 kl. 09.00-20.00.

 

I Hammarland är vallokalen belägen i Kommungården i Kattby.

 

Förhandsröstning

Förhandsröstningen ordnas i Kommungården under tiden

 

05.10.2019 kl. 12.00-14.00
07.10.2019-11.10.2019 kl. 08.30-16.00
12.10.2019 kl. 12.00-14.00
14.10.2019-15.10.2019 kl. 08.30-16.00

 

Hemmaröstning

Röstberättigade, vars rörelse eller funktionsförmåga är så begränsad, att de inte utan svåra svårigheter kan ta sig till vallokalen kan förhandsrösta i sitt eget hem. Anmälan om hemmaröstning görs till Kommunala centralvalnämnden, kommunkansli Telefon 36450 eller kvällstid till undertecknad per telefon 0457 3613 925.

 

Anmälan bör göras senast den 4 oktober 2019 före kl. 16.00.

 

Hammarland den 23 september 2019,

 

Christina Jansson

Kommunala Centralvalnämnden ordförande