Meddelande angående ledigförklarande av klasslärartjänst

Publicerad 09.04.2019 - 10:00 | Uppdaterad 09.04.2019 - 10:14

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.04.2019 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

 

lediganslår

 

en tillsvidare tjänst som klasslärare vid Näfsby skola från och med 1.8.2019.

Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén, tel. 018 364541, e-post; niklas.wasen@sahd.ax

 

Ansökan med CV och behörighetsintyg ska vara förbundskansliet tillhanda senast 23.4.2019 kl. 12.00 och inlämnas under adress: SÅHD Skolvägen 5, 22150 JOMALA. Ansökningar med e-post skickas till info@sahd.ax. Den som blir vald ska lämna föreskrivet straffregisterutdrag.

 

 

       Jomala den 9 april 2019

       Skolnämnden i Hammarland