Meddelande angående protokoll från förbundsfullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. den 30.09.2021

Publicerad 08.10.2021 - 15:00 | Uppdaterad 08.10.2021 - 15:49

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22.10.2021 - 23:59

Till kännedom meddelas i enlighet med kommunallagens § 91 (ÅFS 86/2017) att kopia av protokollet från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktigesammanträde den 30.9.2021 inkommit till kommunstyrelsen i Hammarland och att protokollet anslås på kommunalförbundets webbplats den 7.10.2021. Protokollet finns i kommunkansliet och på www.sahd.ax under fliken Protokoll.

 

                                                       Hammarland den 8 oktober 2021,

 

                                                       Kurt Carlsson

                                                       Kommundirektör

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 8.10.2021-22.10.2021.

 

                                                       Hammarland den 8 oktober 2021,

 

                                                       Kurt Carlsson

                                                       Kommundirektör