Meddelande angående protokoll från Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.: s förbundsfullmäktige

Publicerad 13.05.2022 - 13:00 | Uppdaterad 13.05.2022 - 15:52

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 03.06.2022 - 23:59

Till kännedom meddelas i enlighet med kommunallagens § 91 (ÅFS 86/2017) att kopia av protokollet från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktigesammanträde den 5.5.2022 inkommit till kommunstyrelsen i Hammarland och att protokollet anslås på kommunalförbundets webbplats den 12.5.2022. Protokollet finns i kommunkansliet och på www.sahd.ax under fliken Protokoll.

 

Hammarland den 13 maj 2022,

 

                                                    Kurt Carlsson

                                                    Kommundirektör

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 13.5.2022-3.6.2022.

 

                                                    Hammarland den 13 maj 2022,

 

                                                    Kurt Carlsson

                                                    Kommundirektör