Meddelande angående protokoll från Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.: s förbundsfullmäktige

Till kännedom meddelas i enlighet med kommunallagens § 91 (ÅFS 86/2017) att kopia av protokollet från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktigesammanträde den 27.04.2023 inkommit till kommunstyrelsen i Hammarland och att protokollet anslås på kommunalförbundets webbplats den 5.5.2023. Protokollet finns i kommunkansliet och på www.sahd.ax under fliken Protokoll.

 

                                                    Hammarland den 8 maj 2023,

 

                                                    Kurt Carlsson

                                                    Kommundirektör

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 08.05.2023-12.06.2023.

 

                                                    Hammarland den 8 maj 2023,

 

                                                    Kurt Carlsson

                                                    Kommundirektör