Meddelande angående socialnämndens sammanträde den 05.09.2019

Publicerad 05.09.2019 - 08:00 | Uppdaterad 05.09.2019 - 10:51

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 19.09.2019 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                                        Kallelse utfärdad den 29.05.2019

Socialnämnden                                                                                                                                05.09.2019                                                                                                                 100-108

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

     Torsdagen den 05 september 2019 kl. 18.00-

    Kommungården

Ärendets § - nummer

 

     Ärende

 

SOC 100 §:              Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 101 §:              Protokolljustering

SOC 102 §:              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 103 §:              Ärenden till kännedom

SOC 104 §:              Tjänstemannabeslut

SOC 90 §:                Anhållan om viceföreståndare

SOC 91 §:                Anhållan om föreståndardagar

SOC 107 §:              Avtal om köp av familjerådgivningstjänster

SOC 26 §:                (konfidentiellt)

 

 

Enligt uppdrag,                 

 

Hammarland 05.09.2019                                                                                                                

                                                                                                            

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats

https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 05.09.2019

 

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla och Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavlaunder tiden 05.09.2019-  19.09.2019

 

Jolita Andziulaitiene                              

Socialsekreterare