Meddelande angående socialnämndens sammanträde den 15.09.2020

Publicerad 11.09.2020 - 11:00 | Uppdaterad 11.09.2020 - 13:25

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.09.2020 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 9 september 2020              

Socialnämnden                                                                                                                                                      15.09.2020                                                                                           100 - 109

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 15 september 2020 kl. 18.00

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

SOC 100 §:              Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 101 §:              Protokolljustering

SOC 102 §:              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 103 §:              Ärenden till kännedom

SOC 104 §:              Tjänstemannabeslut

SOC 105 §:              Lokalvården i Hammargården hösten 2020

SOC 106 §:              Anställande av vikarierande närvårdare om 80 %

SOC 107 §:              Förslag till kommunstyrelsen gällande inbesparingar under pågående budgetår

SOC 108 §:              Konfidentiellt

SOC 109 §:              Konfidentiellt

 

                     

 

Enligt uppdrag,

 

Hammarland den 9 september 2020

 

 

Päivi Abbas                                                                                                                                                                               

Vik. socialsekreterare

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 11 september 2020.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 11.09.2020-25.09.2020.

 

Hammarland den 9 september 2020,

 

 

Päivi Abbas                                                                                                                                                                                

Vik. socialsekreterare