Meddelande angående socialnämndens sammanträde den 20.10.2020

Publicerad 16.10.2020 - 09:30 | Uppdaterad 16.10.2020 - 10:55

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.10.2020 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                   Kallelse utfärdad den 15 oktober 2020                 

Socialnämnden                                                                                                                                                      20.10.2020                                                                                           110 - 125

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 18.00

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

SOC 110 §:              Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 111 §:              Protokolljustering

SOC 112 §:              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 113 §:              Ärenden till kännedom

SOC 114 §:              Tjänstemannabeslut

SOC 115 §:              Bristfälliga förrådsutrymmen – revisionsrapport

SOC 116 §:              Konfidentiellt

SOC 117 §:              Arbetsplan för daghemmen 2020 - 2021

SOC 118 §:              Anställande av ordinarie barnskötare om 100 %

SOC 119 §:              Konfidentiellt

SOC 120 §:              Konfidentiellt

SOC 121 §:              Konfidentiellt

SOC 122 §:              Konfidentiellt

SOC 123 §:              Konfidentiellt

SOC 124 §:              Konfidentiellt

SOC 125 §:              Förslag till socialnämndes budget och ekonomiplan för åren 2020-2022

 

Enligt uppdrag,

 

Hammarland den 15 oktober 2020

 

 

Päivi Abbas                                                                                                                                                                               

Vik. socialsekreterare

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 23 oktober 2020.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 16.10.2020-30.10.2020.

 

Hammarland den 15 oktober 2020,

 

 

Päivi Abbas                                                                                                                                                                               

Vik. socialsekreterare