Meddelande angående utställning av ändrad detaljplan för kvarter 5 Prästgården by, Hammarland

Publicerad 08.05.2020 - 07:00 | Uppdaterad 08.05.2020 - 07:14

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 08.06.2020 - 23:59

Till kännedom meddelas att kommunstyrelsens förslag till ändring av detaljplan för kvarter 5 Kattby, Hammarland, planbeskrivning samt illustrationskarta av den 15.4.2020 kommer att ställas ut i enlighet med Plan- och bygglag § 31, 2 till allmänt påseende i kommunkansliet under tiden 8.5.2020-8.6.2020. 

 Handlingarna kan även studeras på kommunens hemsida

 http://www.hammarland.ax/kommunen/meddelanden

 Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan skall inlämnas till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND senast den 8.6.2020 kl. 15.00. Hammarland den 8.5.2020,

 Kommunstyrelsen i Hammarland