Meddelande angående utställning av utvidgning och ändring av detaljplan i kvarter 5 Prästgården

Publicerad 07.10.2019 - 01:00 | Uppdaterad 07.10.2019 - 03:29

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 06.11.2019 - 23:59

Till kännedom meddelas att kommunstyrelsens förslag till utvidgning och ändring av detaljplan för kvarter 5 i Prästgården, planbeskrivning samt illustrationskarta av den 6.9.2019 ställas ut i enlighet med Plan- och bygglag § 31, 2 till allmänt påseende i kommunkansliet under tiden 7.10.2019-6.11.2019.

 

Handlingarna finns också på kommunens webbsida:

https://www.hammarland.ax/kommunen/elektroniska-anslagstavlan

 

Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan skall inlämnas till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND senast den 6.11.2019 kl. 16.00.

Hammarlands den 7.10.2019

Kommunstyrelsen i Hammarland