Meddelande antagen detaljplaneändring

Publicerad 23.06.2020 - 08:00 | Uppdaterad 23.06.2020 - 08:16

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.07.2020 - 23:59

Till kännedom meddelas Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 17.6.2020 angående ändring av detaljplan för kvarter 5 Kattby, Hammarland planbeskrivning samt illustrationskarta av den 15.4.2020. 

Över kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan kan besvär anföras till Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar från den dag då beslut meddelas på kommunens elektroniska anslagstavla, kungörelsedagen icke medräknad.

                                                                                  Hammarland den 23.6.2020,

                                                                                  Kommunstyrelsen i Hammarland

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet varit anslaget på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 23.6.2020-24.7.2020.

Hammarland den 23.6.2020

Kommundirektör

                                                                                                             Kurt Carlsson