Meddelande om Ålands förvaltningsdomstols avgörande angående verkställighetsförbud Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.

Publicerad 13.03.2019 - 14:00 | Uppdaterad 13.03.2019 - 14:58

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 12.04.2019 - 23:59

MEDDELANDE

 

Kommunstyrelsen i Hammarland meddelar till kännedom idag den 13.3.2019 Ålands förvaltningsdomstols beslut i ärende nummer 18/2019 givet i Mariehamn den 12.3.2019 med Dnr 2019/23.

 

Ansökan om verkställighetsförbud gällande investeringsanslag i Kyrkby högstadieskolas utbyggnad samt investeringsanslag för specialfritidshemmets byggnad.

 

Ändringssökande är: Hammarlands kommun

 

Beslutet som överklagades var:

 

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktigebeslut av den 31.01.2019 § 8.

 

Förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om verkställighetsförbud.

 

Beslutet framläggs till påseende i kommunkansliet.

 

 

                                                                                       Hammarland den 13 mars 2019,

 

                                                                                       På kommunstyrelsen i Hammarlands vägnar,

 

                                                                                       Kurt Carlsson

                                                                                       kommundirektör

 

 

INTYG

 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 13.3.2019-12.4.2019.

 

Hammarland den 13 mars 2019,

                                                      

Kurt Carlsson

kommundirektör