Meddelande om Ålands omsorgsförbunds förbundsfullmäktige den 27.12.2019

Publicerad 07.01.2019 - 08:00 | Uppdaterad 07.01.2019 - 08:59

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.01.2019 - 23:59

Till kännedom meddelas att protokollet från Ålands omsorgsförbund k.f.: s  sammanträde den 27.12.2018 finns publicerat på kommunalförbundets webbplats www.aof.ax. Medlemskommunerna och dess invånare anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet publicerats på kommunalförbudets anslagstavla.

 

                                                       Hammarland den 7 januari 2019,

 

                                                       Kurt Carlsson

                                                       Kommundirektör

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 7.1.2019-21.1.2019.

 

                                                       Hammarland den 7 januari 2019,

 

                                                       Kurt Carlsson

                                                       Kommundirektör