Meddelande om byggnadstekniska nämndens sammanträde den 12.12.2018

Publicerad 05.12.2018 - 13:00 | Uppdaterad 05.12.2018 - 14:14

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.12.2018 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                                             Kallelse utfärdad den 5 december 2018 Byggnadstekniska nämnden               12.12.2018                                                                                         118-133 §

Bilagor till kallelse:                    

 

Sammanträdestid

Sammanträdesplats  Onsdagen den 12 december 2018 kl. 19.00 Kommungården

Ärendets §-nummer

                                                          Ärende

 

BTN 118 §:        Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet                      

BTN 119 §:        Protokolljustering                     

BTN 120 §:        Godkännande och komplettering av föredragningslistan  

BTN 121 §:     Grusningsbidrag för Svartnövägen 2018

BTN 122 §:        Grusningsbidrag för Djekenbölenäsvägen 2018

BTN 123 §:        Grusningsbidrag för Västerslätsvägen 2018

BTN 124 §:        Utvidgad och ändrad detaljplan, kvarter 5 i Prästgården.

BTN 125 §:        Jim Löfgren, byggnadslov, båthus Mörby 878:4                     

BTN 126 §:     Kimmo och Lena Mattsson, byggnadslov bastu, 1:27 Postad

BTN 127 §:     Grusningsbidrag för Småkärrs skogsbilväg 2018

BTN 128 §:     Grusnings- och saltningsbidrag, Karholmsvägen år 2018

BTN 129 §:     Grusningsbidrag för Vargsundsvägen 2018

BTN 130 §:     Grusningsbidrag för Bankviksvägen 2018

BTN 131 §:     Kristian Andersson, byggnadslov tillbyggnad bostadshus, 3:39 Mörby

BTN 132 §:     Hellesby fastigheter Ab, byggnadslov för ändring av ändamål, 3:17Mörby

BTN 133 §:        Till kännedom

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Utvidgad och ändrad detaljplan, kvarter 5 i Prästgården               

Bilaga 2: Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning

Bilaga 3: Ålands landskapsregering förslag till landskapsförordning om avfall                      

 

Enligt uppdrag,                           

Hammarland den 5.12.2018  

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Dan Vik

 

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 17.12.2018 kl. 8.30-15.00

 

 

 

 

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 5.12.2018–20.12.2018

 

 

Hammarland den

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Dan Vik