Meddelande om byggnadstekniska nämndens sammanträde den 13.02.2019

Publicerad 08.02.2019 - 12:00 | Uppdaterad 08.02.2019 - 13:32

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.02.2019 - 23:59

               HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                                       Kallelse utfärdad den 8 februari 2019 Byggnadstekniska nämnden                                                                                                                    13.02.2019                                                                     1- 13 §

Bilagor till kallelse:          

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

    Onsdagen den 13 februari 2018 kl. 19.00

    Kommungården

 

Ärendets §-nummer

 

    Ärende

 

 

BTN 1 §:           Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 2 §:           Protokolljustering

BTN 3 §:           Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 4 §:         Anbud, kommunalteknik Storäng 

BTN 5 §:           Anders Sundqvist, byggnadslov Tillbyggnad av stall, Bredbolstad 6:28

BTN 6 §:         Ekonomisk uppfölning kavartal 4                                         

BTN 7 §:         Verksamhetsberättelse 2018

BTN 8 §:          Brev angående tomt nr 5 i kvarter Ö2 på Öra strand

BTN 9 §           Sandra Aspholm, byggnadslov bostadshus,   Bovik 3:98

BTN 10 §:        Kommuntekniker/ byggnadsinspektörens vintersemester

BTN 11 §:        Jonas Grönholm, byggnadslov fritidshus,   Sålis 5:18

BTN 12 §:        Uppföljning av snöplogningen i plogningsdistrikten

BTN 13 §:        Till Kännedom

 

 

 

 

Bilaga 1 Anbud Storäng

Bilaga 2 Ekonomisk uppfölning

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2018

 

 

 

 

Enligt uppdrag,                    

Hammarland den 8.02.2019                                        

Kommuntekniker/byggnadsinspektör                                                                                                  Dan Vik

 

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 18.02.2019 kl. 8.30-15.00

 

 

 

 

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 08.02.2019–25.02.2018

 

 

Hammarland den

Kommuntekniker/byggnadsinspektör                                                                                                 Dan Vik