Meddelande om byggnads/tekniska nämndens sammanträde den 20.06.2018 kl.19.00

Publicerad 14.06.2018 - 11:30 | Uppdaterad 25.06.2018 - 09:02

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.07.2018 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 14 juni 2018   
Byggnadstekniska nämnden                                                                                  05.06.2018                                 62-
Sammanträdestid

Sammanträdesplats     Tisdagen den 20 juni 2018 kl. 19.00
   
Kommungården
Ärendets §-nummer       Ärende
  
BTN 62 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 63 §: Protokolljustering
BTN 64 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BTN 65 §:            Ray Olsson, byggnadslov Glasveranda, Mörby 5:33
BTN 66 §: Mikael Nordström, byggnadslov, maskinhall  Djäkenböle 2:50
BTN 67 §:            Remissutlåtande om landskapsförordning angående ny MKB                               
BTN 68 §:            Riktlinjer för kommunens åtagande, vattenledningar
BTN 69 §:            Till kännedom

Enligt uppdrag,
Hammarland den 14.06.2018
Byggnadsinspektör/kommuntekniker                                                                                                                                                                     
Dan Vik

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats  26.6.2018