Meddelande om byggnadstekniska nämndens sammanträde den 7.11.2018

Publicerad 02.11.2018 - 14:38

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 2 november 2018

Byggnadstekniska nämnden 107-117 §

Onsdagen den 7 november 2018 kl. 19.00

Kommungården

Ärendets §-nummer

Ärende

BTN 107 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 108 §: Protokolljustering

BTN 109 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 110 §: Johan Holmqvist, ansökan om bygglov för garage på lägenheten Södergårds 6:7 i

Lillbolsta by

BTN 111 §: Ronja Norrgård, byggnadslov, stall Torp 7:57

BTN 112 §: Motion angående trafikarrangemang vid Öra strand

BTN 113 §: Trygginvest ab, byggnadslov stall/förråd, 3:42 Kattby

BTN 114 §: Trygginvest ab, byggnadslov stall/förråd, 3:42 Kattby

BTN 115 §: Ålands vatten Ab: s förfrågan om samarbetsavtal för VA-sektorn 2019-2022

BTN 116 §: Lukas Lundström, byggnadslov tillbyggnad bostadshus, 4:39 Strömma

BTN 117 §: Till kännedom

 

Bilaga 1: Motion angående trafikarrangemang vid Öra strand

Bilaga 2: Ålands vatten Ab: s förfrågan om samarbetsavtal för VA-sektorn 2019-2022Enligt uppdrag,

 

Hammarland den 2.11.2018

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Dan Vik

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 12.11.2018 kl. 8.30-15.00