Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 27.12.2019 - 04:00 | Uppdaterad 27.12.2019 - 06:39

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 27.01.2020 - 23:59

Ålands landskapsregering beslöt den 17/12 2019 att stänga farled 2515 Utbådan-Marsund-Dånö för allmän sjötrafik 150 m före och 150 m efter Marsundsbron under perioden 7/1 2020 till 30/4 2020.

 

Meddelandet anslås den 27 december 2019. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliets elektroniska anslagstavla.

 

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

 

https://www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-23

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelanden anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 27.12.2019-27.1.2020.

Hammarland den 20 december 2019,

Kurt Carlsson

Kommundirektör