Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 30.06.2020 - 13:30 | Uppdaterad 30.06.2020 - 14:17

 

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 25.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby – Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.
Meddelandet anslås den 1 juli 2020. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 22 juli 2020.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.
https://www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-36

Mariehamn den 25 juni 2020

Björn Ekblom
Vägingenjör