Meddelande om offentlig delgivning, gång- och cykelväg Östanträsk-Näfsby

Publicerad 04.04.2018 - 12:00 | Uppdaterad 04.04.2018 - 14:16

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.04.2018 - 23:59

Ålands landskapsregering beslöt den 29 mars 2018 att utställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, sträckan Östanträsk-Näfsby, sektion 8544 till 13 950, parallellt med landsväg 1, i Hammarlands kommun. Vägplanen ställs ut inför fastställande enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:57) om allmänna vägar. 

Vägplanen finns utställd i landskapsregeringens reception och i kommunkansliet i Hammarland från den 4 april 2018. Vägplanen finns även på landskapsregeringens hemsida. Meddelandet anslås 4 april 2018. Delgivning om beslutet finns uppsatt på landskapsregeringens och kommunkansliets anslagstavla. 

Den vars rätt eller fördel berörs av planen kan före 25 april 2018 till kommunkansliet inlämna eventuella påminnelser med anledning av vägplanen.  

Mariehamn den 29 mars 2018 

Björn Ekblom 
Vägingenjör