Meddelande om protokollet från Oasen boende- och vårdcenter k.f: s förbundsfullmäktige

Publicerad 08.11.2018 - 10:00 | Uppdaterad 08.11.2018 - 12:44

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22.11.2018 - 23:59

MEDDELANDE

 

Till kännedom meddelas att protokollet från Oasen boende- och vårdcentrum k.f: s sammanträde den 2.11.2018 finns anslaget med besvärsanvisning på kommunalförbundets anslagstavla och att det hålls till påseende i kommunkansliet i Hammarland. Medlemskommunerna och dess invånare anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet anslagits på kommunalförbundets anslagstavla.

Hammarland den 8 november 2018,

Kurt Carlsson, Kommundirektör

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 08.11.2018-22.11.2018.

Hammarland den 8 november 2018,

Kurt Carlsson, kommundirektör