Meddelande om socialnämndens sammanträde den 09.08.2018

Publicerad 30.07.2018 - 10:22 | Uppdaterad 03.08.2018 - 09:34

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                                        Kallelse utfärdad den 27.07.2018 Socialnämnden                                                                                                               02.08.2018                                                                                                                 75 - 84

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

     Torsdagen den 9 augusti 2018 kl. 18.00 –

    Kommungården

Ärendets § - nummer

 

     Ärende

 

SOC 75 §:          Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2

SOC 76 §:          Protokolljustering. 2

SOC 77 §:          Godkännande och komplettering av föredragningslistan. 2

SOC 78 §:          Ärenden till kännedom.. 3

SOC 79 §:          Tjänstemannabeslut 4

SOC 80 §:          Tillsättandet av lokalvårdare 41%.. 5

SOC 81 §:          Tillsättandet av specialbarnträdgårdslärare 20%.. 6

SOC 82 §:          Tillsättandet av daghemsföreståndare. 7

SOC 83 §:          Konfidentiellt 8

SOC 84 §:          Konfidentiellt 9

 

Bilagor till kallelse:

 

                            Bilaga (1)              Tillsättandet av daghemsföreståndare

Bilaga (2)              Konfidentiellt

Bilaga (3)              Konfidentiellt

                                           

 

Enligt uppdrag,                    

 

Hammarland 02.08.2018                                                                                                                 

                                                                                                            

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 16.08.2018 kl. 8.30–15.00.

 

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla och Hammarlands kommuns officiella elektroniska anslagstavlaunder tiden 03.08.2018 – 17.08.2018

 

Christian Wikström                                   

Vik. Socialsekreterare