Meddelande om socialnämndens sammanträde den 12.8.2019

Publicerad 12.08.2019 - 14:00 | Uppdaterad 12.08.2019 - 16:18

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.08.2019 - 23:59

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                                        Kallelse utfärdad den 29.05.2019

Socialnämnden                   12.08.2019                                                                              84-100

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

    Måndagen den 12 augusti 2019 kl. 18.00-

    Kommungården

Ärendets § - nummer

 

     Ärende

 

SOC 84 §:               Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 85 §:               Protokolljustering

SOC 86 §:               Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 87 §:               Ärenden till kännedom

SOC 88 §:               Tjänstemannabeslut

SOC 89 §:               Befattningen som ordinarie tjänst som köksbiträde

SOC 90 §:               Anhållan om viceföreståndare

SOC 91 §:               Anhållan om föreståndardagar

SOC 92 §:               Anhållan om pensionärslägenhet

SOC 93 §:                Anhållan om uppsägning som städare och fritidshemspersonal

SOC 94 §:                Anhållan om uppsägning som föreståndare inom äldreomsorgen

SOC 95 §:                Anhållan om förlängd tjänstledighet

SOC 96 §:                (konfidentiellt)

SOC 97 §:                (konfidentiellt)

SOC 98 §:               (konfidentiellt)

SOC 99 §:                (konfidentiellt)

SOC 100 §:              Tillsättandet av ordinarie tjänsten som barnträdgårdslärare

 

 

Enligt uppdrag,                 

Hammarland 12.8.2019                                                                                            

                                                                                                            

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats

https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 12.8.2019

 

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla och Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavlaunder tiden 12.8.2019-  26.08.2019

 

Jolita Andziulaitiene                              

Socialsekreterare