Meddelande - utställning av ändring av detaljplan Storäng 1-9, Prästgården

Publicerad 14.05.2018 - 00:01 | Uppdaterad 14.05.2018 - 02:31

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 13.06.2018 - 23:59

Till kännedom meddelas att kommunstyrelsens förslag till ändring av detaljplan för fastighet Storäng 1:9, Prästgården samt planbeskrivning av den 18.1.2018 ställs ut i enlighet med Plan- och bygglag § 31 till allmänt påseende i kommunkansliet i Hammarland under tiden 14.5.2018-13.6.2018.

 

Handlingarna kan även studeras på kommunens hemsida https://www.hammarland.ax/kommunen/elektroniska-anslagstavlan

 

Eventuella synpunkter på planeförslaget skall inlämnas skriftligt till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND senast den 13.6.2018 kl. 15.00.

                                                                                  Hammarland den 14.5.2018,

                                                                                  Kommunstyrelsen i Hammarland

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet är anslaget på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 14.5.2018-13.6.2018.

Hammarland den 14.5.2018

Kommundirektör

                                                                                                             Kurt Carlsson