SKOLNÄMNDEN I HAMMARLANDS KOMMUN

Publicerad 04.12.2018 - 14:00 | Uppdaterad 05.12.2018 - 09:09

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 24.12.2018 - 23:00

Sammanträdeskallelse                Kalleslse utfärdad den 4 december 2018

Skolnämnden

Sammanträdestid                       Måndagen den 10.12 kl. 18.30

Sammanträdesplats                    Näfsby skola