SKOLNÄMNDEN I HAMMARLANDS KOMMUN

Publicerad 06.06.2019 - 15:05

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE       Kallelsen utfärdad den 06.06.2019

SKOLNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESTID                 Onsdagen den 12 juni kl 19.00

SAMMANTRÄDESPLATS             Näfsby skola