Socialnämnden i Hammarland

Publicerad 22.04.2020 - 15:24 | Uppdaterad 22.04.2020 - 15:27

Sammanträdeskallelse             Kallelse utfärdad den 22 april 2020

Socialnämnden

Sammanträdestid                     Tisdagen den 28 april kl. 18.00

Sammanträdesplats                  Kommungården i Hammarland