Tjänstemannabeslut anställning 17.5.2021 äldreomsorgsledare

Publicerad 28.05.2021 - 16:55 | Uppdaterad 28.05.2021 - 18:54

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.06.2021 - 23:59

Följande tjänstemannabeslut gällande anställning har fattats av äldreomsorgsledare 17.5.2021:

 

§12 /ÄO/ personal/2021: val av ordinarie närvårdare 75 % av heltid för natt från och med 31.5.2021. Rosita Uotila väljs till befattningen.

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende på kommunkansliet under öppethållningstider vardagar  kl. 8.30 - 16.00 och mellan 1.6. och 31.8. kl.  8.30 - 15.00.

 

Delgivet och publicerat den 28 maj 2021 Hammarland

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Intyg

 

Denna kungörelse har varit anslagen på Hammarlands elektroniska anslagstavla under tiden 28.5.-30.6.2021.

 

Hammarland den 28.5.2021

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare