Tjänstemannabeslut av äldreomsorgsledare 9.12.2021

Publicerad 27.12.2021 - 21:15 | Uppdaterad 27.12.2021 - 21:56

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.01.2022 - 23:59

Följande tjänstemannabeslut gällande anställning har fattats av äldreomsorgsledare 09.12.2021:

 

§40 /ÄO/ personal/2021: Beslut att avbryta rekrytering av ordinarie närvårdare på 100 % av heltid för Hammargårdens effektiverat serviceboende/hemservice med tillträde från och med 29.11.2021 avbryts med motiveringen att för få ansökningar har inkommit för att en ordinarie befattning ska kunna tillsättas och att omorganiseringar torde ske i arbetslagen med tanke på Hammargårdens tillbyggnation och de större rekryteringar som kommer att ske i samband med det. Föreståndaren inom äldreomsorgen får i uppdrag att inom ramar för budgeten rekrytera en vikarierande närvårdare för en tid på högst ett år i enlighet med Förvaltningsstadga för Hammarlands kommun kapitel IX § 100.

 

Tjänstemannabeslutet finns till påseende på kommunkansliet under öppethållningstider vardagar kl. 8.30 - 16.00.

 

Delgivet och publicerat den 28 december 2021 Hammarland

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Intyg

 

Denna kungörelse har varit anslagen på Hammarlands elektroniska anslagstavla under tiden 28.12.2021 – 31.01.2022.

 

Hammarland den 28 december 2021

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare