Tjänstemannabeslut av barnomsorgsledare 16.8.2021

Publicerad 19.11.2021 - 21:49

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 19.12.2021 - 23:59

Följande tjänstemannabeslut gällande anställning har fattats av barnomsorgsledare 16.08.2021:

 

§56/BO/personal/2021: Johanna Nyman har valts till befattning som tidsbestämd ledare för förmiddags- och eftermiddagsverksamhet på cirka 60 % under tiden 12.8.2021 – 10.6.2022 för fritidshemsverksamheten i Hammarland.

 

Tjänstemannabeslutet finns till påseende på kommunkansliet under öppethållningstider vardagar kl. 8.30 - 16.00.

 

Delgivet och publicerat den 19 november 2021 Hammarland

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Intyg

 

Denna kungörelse har varit anslagen på Hammarlands elektroniska anslagstavla under tiden 19.11. – 19.12.2021.

 

Hammarland den 19.11.2021

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare