Tjänstemannabeslut av barnomsorgsledare 31.8.2021

Publicerad 19.11.2021 - 19:32

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 19.12.2021 - 23:59

Följande tjänstemannabeslut gällande anställning har fattats av barnomsorgsledare 31.08.2021:

 

§58/BO/personal/2021: Sanna Lundborg har valts till ordinarie befattning som barnskötare 100 % av heltid inom barnomsorgen i Hammarland med inledande placering vid daghemmet Klaralund från och med 1.9.2021.

 

Tjänstemannabeslutet finns till påseende på kommunkansliet under öppethållningstider vardagar kl. 8.30 - 16.00.

 

Delgivet och publicerat den 19 november 2021 Hammarland

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Intyg

 

Denna kungörelse har varit anslagen på Hammarlands elektroniska anslagstavla under tiden 19.11. – 19.12.2021.

 

Hammarland den 19.11.2021

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare