Tjänstemannabeslut tjänsteförordnande 31.5.2021 barnomsorgsledare

Publicerad 30.06.2021 - 12:00 | Uppdaterad 30.06.2021 - 13:19

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.08.2021 - 23:59

Följande tjänstemannabeslut gällande tjänsteförordnande har fattats av barnomsorgsledare 31.5.2021:

 

§45 /BO/ personal/2021: Åke Sigfrids har förordnats som tillförordnad daghemsföreståndare vid daghemmet Björkdungen för tiden 1.7.2021 – 30.6.2022

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende på kommunkansliet under öppethållningstider vardagar  kl. 8.30 - 16.00 och mellan 1.6. och 31.8. kl.  8.30 - 15.00. Observera sommarstängning av kommunkansliet 19.7.-8.8.2021.

 

Delgivet och publicerat den 30 juni 2021 Hammarland

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Intyg

 

Denna kungörelse har varit anslagen på Hammarlands elektroniska anslagstavla under tiden 30.6.-31.8.2021.

 

Hammarland den 30.6.2021

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare