Väntetider för sociala tjänster för äldre i Hammarland

Publicerad 23.12.2021 - 16:42

Väntetider för sociala tjänster för äldre i Hammarland

Enligt äldrelag (2020:9) för Åland § 23 skall kommunen ”på sin hemsida och i de informationsblad som distribueras till alla hushåll i kommunen offentliggöra uppgifter om uppskattad väntetid till kommunens socialservice. Uppgifterna ska uppdateras åtminstone en gång per halvår.” Med väntetid avses den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som hen ansökt om, det vill säga tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har mottagits och den dag den äldre får de tjänster som hen har anhållit om.
 

De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen i Hammarland 1.10.2021 - 31.3.2022:

Tjänst

Genomsnittlig väntetid (vardagar)

Tilläggsinformation

Hemservice/sammanhållen hemvård

1-3 dygn

I akuta situationer får klienten service genast.

Trygghetstelefon

1-3 dygn

Trygghetstelefon tillhandahålls av Ålcom som informerar om väntetid enligt följande: ”Beställningen behandlas så fort som möjligt, målet är installation inom en vecka förutsatt att lediga larm finns i lager.”

Måltidsservice

1 dygn

I akuta situationer får klienten service genast.

Stöd för närståendevård

60 dygn

Beslut från att en komplett ansökan lämnats in och behandlats. Vid jagande beslut beviljas stöd för närståendevård från och med ansökningsdatum.

Bedömning av servicebehov

0-7 dygn

Vid brådskande fall görs bedömning utan dröjsmål.

Effektiverat serviceboende (Hammargården)

0-7 dygn (periodplats)

14-60 dygn (permanent plats)

I akuta situationer får klienten periodplats på Hammargårdens effektiverat serviceboende eller vid Oasens institutionsboende genast.

Institutionsboende (Hammarlands andel av platser vid Oasens institutionsboende)

3-14 dygn

I akuta situationer får klienten periodplats på Hammargårdens effektiverat serviceboende eller vid Oasens institutionsboende genast.

Hammarland 27.12.2021

Päivi Abbas

äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Hammarlands kommun