PA-system

PA-system

Nedan finns handlingarna som skall användas vid inlämnandet av anbud för personaladministrativt system. Anbud skall vara inlämnade senast den 17.3.2017 kl. 16.00 till adressen Hammarlands kommun, Kommunstyrelsen, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND. Anbud skall märkas med "ANBUD PA-SYSTEM".