Kommunaktuellt

Kommunaktuellt

6 april 2020
Personer över 70 år måste undvika kontakter med andra personer och anpassa sin vardag till att minimera kontakt för att skydda sig själv och riskgrupper från smitta av Coronaviruset. Sprid... Läs mer
6 april 2020
Om en läkare konstaterat att Du smittats med Corona förläggs Du i första hand i karantän hemma. Om du inte har anhöriga i hemmet, släkt eller vänner som kan hjälpa Dig med inköp av livsmedel, mat... Läs mer
27 mars 2020
Check this link! 
23 mars 2020
Grundskolorna inom Södra Ålands högstadiedistrikt håller inskrivning av nya elever för läsåret 2020-2021. Inskrivningen sker genom brev till de vårdnadshavare som har barn som enligt... Läs mer
20 mars 2020
Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets... Läs mer