Kommunaktuellt

Kommunaktuellt

16 mars 2018
HAMMARLANDS KOMMUN Lägenheter i Kattby uthyrs 3 rum och kök 73 m², hyra 598,60 €/månad. Varmvatten och värme ingår. Carport 20,- €/mån. 2 rum och barkök + klädrum, 91 m... Läs mer
7 mars 2018
Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2018/2019 – 2019/2020 utbjuds härmed. Upphandlingen har 8.3.2018 annonserats på webbplatsen HILMA (https://www.... Läs mer
29 januari 2018
Kommunala centralnämnden har kungjort resultatet i den rådgivande kommunala folkomröstningen om kommunindelning söndagen den 28 januari 2018.Frågeställningen väljarna tagit ställning till vid... Läs mer
28 december 2017
Du kan läsa hela budgetförslaget på följande länk.
21 december 2017
KUNGÖRELSE Rådgivande kommunal folkomröstning om kommunindelning Frågan i den rådgivande folkomröstningen syftar till att ta reda på kommuninvånarnas åsikt gällande om Hammarlands kommun... Läs mer