Bo & miljö

Bo & miljö

Hammarlands kommun välkomnar alla som vill flytta till kommunen. På byggnadskansli står vi till tjänst med att berätta om vad som behövs när du vill börja bygga. Här presenteras information om kommunalteknik, väg-, vatten- och avloppsfrågor, samt hur man gör för att ansöka om bygglov. 

Byggnadsinspekör/kommuntekniker Dan Vik :   364 524 /
 0457 345 3332

Byggnadsinspektör/kommuntekniker Trygve Packalen (onsd.) 0400 723 801

Fastighetsskötare Ingmar Sundqvist            0457 548 3060

Fastighetsskötare Peter Mattsson               0457 343 9403

 

Adress: Byggnadstekniska nämnden, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND