Snöplogning

Snöplogning

Information ang. snöplogning!
Kommunen handhar inte snöplogning till de privata fastigheterna längre. Vintern börjar närmar sig, så var ute i god tid och kontakta privata entreprenörer för Er snöplogning.
Kommunen har antagit entreprenörer för plogning av de kommunala vägarna uppdelat på 4 distrikt enligt nedan. Dessa plogare är även intresserade av att ploga privata infarter, deras telnr ses nedan.

Distrikt 1: Elof Josefsson tel 0400-537554 
  
Kommunala detaljplanevägar:  
  Bostadsområdet i Kattby 
Åkersvängen
Öra bostadsområde
Öra hamnområde
GC-väg Öra
Industriområdet
 
Kommunalvägar:  
Östergatan 
Kattnäsvägen 
Klockarvägen/Stapelgränd 
Norra Gatan

  
Distrikt 2: Karl-Erik Andersson tel 0400-861768

  
Kommunalvägar:  
 Berghamnsvägen 
Boviksjön
Mellanåkersvägen 
Kråkbölevägen 
Södergårdsstigen
Kammarsgatan 

  
Distrikt 3: Karl-Johan Mattsson tel. 0457-5243834
Kommunalvägar:  
 Drygsbölevägen 
Boda Tingsväg + Djäknevägen 
Byttbölevägen 
GC- väg Emkarbyvägen 

  
  
Distrikt 4: Karl-Johan Mattsson tel. 0457-5243834
 Kommunalvägar:  

Krokgränd

Lillåkersgränd

Östergårdsvägen

Övergårdsvägen

Tellholmsvägen

Södra Tellholmsvägen

Östaträskvägen

Hellesbysandvägen