Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

11 april 2017
Anne Vainionpää vann den grill som Hammarlands kommun lottade ut efter Ålandsmässan i mars 2017 i Alandica. Under mässan deltog kommunen med en monter för att presentera "Ålands vackraste bostadsområde" Öra strand. Hammarlands kommun gratulerar Anne och hoppas att hon får glädje av grillen. Tillika vill kommunen passa på och tacka alla som visade intresse för Öra strand. Tveka inte att... Läs mer
,
11 april 2017
SOCIALARBETARE från den 12.06.2017 eller enligt överenskommelse. Kompetenskrav enligt FFS 804/92 och UR lön fn. 3.016,19 €/månad.Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND senast den 25.04.2017Närmare uppgifter gersoc. sek. Jolita Andziulaitiene tel. 018 364525 kl. 9.00–11.00
11 april 2017
STÄDARE söks till kommunens eftermiddagsvård för höst- och vårterminen 2017/2018.  Lön enligt AKTA. Arbetet är deltid enligt redovisning ca 2h/öppethållningsdag. Ansökan lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND eller via mejl.Sista ansöknings datum 25.04.2017. Närmare uppgifter gersoc. sek. Jolita Andziulaitiene tel. 36 45 25, kl. 9.00... Läs mer