Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

23 december 2016
Du kan läsa kommunens hela budget och ekonomiplan för årend 2017-2019 om du går in på följande länk!
12 december 2016
Kampanjen Fritt från radon inleds måndagen den 9 januari 2017 STUK bjuder in invånare på Åland till radonmätningar under januari Strålsäkerhetscentralen (STUK) koordinerar en lokal radonmätningskampanj på Åland i januari. Målet är att uppmuntra ålänningarna till att mäta radonhalten i sina bostäder och att utföra en radonsanering om mätvärdet överstiger maximihalten. STUK, Radonfix Suomi och... Läs mer
8 december 2016
För närvarande framläggs många åsikter om förverkligande av kommunernas socialtjänst i enlighet med den av landskapsregeringen antagna lagstiftningen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2/2016). Det förefaller som om det börjar finnas skäl att söka fram landskapsregeringens slutrapport från lagberedningsgruppen för kommunernas socialtjänst. Det mesta angående en samordnad socialtjänst... Läs mer