Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

4 juli 2017
Hammarlands kommun lediganslår vikariat som fritidshemsledare Fritidshemsledare söks till kommunens fritidshem för höst – vår termin 2017-2018.  Tjänsten är deltid. Behörighetskrav fritidspedagog eller motsvarande examen med minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning. Lön heltid 2 031,59 €.Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i... Läs mer
30 juni 2017
Kommunfullmäktige fastställde den 29.6.2017 bokslutet för år 2016. Bokslutet visar ett positivt resultat om 0,5 M€. I kommunens kassa fanns den 31.12.2016 3,4 M€. Vid årsskiftet var kommunen i princip skuldfri. Du kan studera kommunens Balansbok för år 2016 genom att klicka här.  
29 juni 2017
HAMMARLANDS KOMMUN Lägenhet i Kattby uthyrs fr.o.m. 1.8.20172 rum och barkök + klädrum, 91 m², hyra 564,20 €/månad. Elvärme. Skriftliga ansökningar inlämnas senast 14.7.2017 kl. 15.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.Kommunstyrelsen