Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

29 september 2017
HAMMARLANDS KOMMUN HAR TVÅ LEDIGA LÄGENHETER   1 st lägenhet i HammarcenterUthyrs enligt överenskommelse. I hyran ingår värme och varmvatten. Hyran är 8,00 €/m²/månad. Fram till den 31.12.2017 är hyran nedsatt till 6,40 €/m²/månad med anledning av att sanering av faraomyror pågår i Hammarcenter. Till hyran tillkommer även 20,00 €/månad för biltak. I huset finns... Läs mer
24 augusti 2017
Avbrott i vattendistributionen. Vattnet från Slåttskär till Berghamn kommer tidvis vara avstängd för installationsarbeten. Arbetet kommer att pågå mellan 13.00-15.00 måndagen den 28 augusti. 
17 augusti 2017
HAMMARLANDS KOMMUN Lägenhet i Kattby uthyrs2 rum och barkök + klädrum, 91 m², hyra 564,20 €/månad. Elvärme. Skriftliga ansökningar inlämnas senast 4.9.2017 kl. 15.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.Kommunstyrelsen