Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

24 november 2015
Härmed kallas i enlighet med Plan- och bygglag kap. 6§30  till ett SAMRÅDSMÖTE med anledning en utkast till detaljplan för fastigheterna Björkebo I 4:15 och Björkebo 4:7 i Frebbenby i Hammarland. Tid:  måndagen den 7 december kl 19.00 Plats: Kommungården Vid samrådsmötet presenteras planen av arkitekt Tiina Holmberg. Myndigheter, juridiska personer och... Läs mer
11 november 2015
Alla nu gällande hemvårdsstödsbeslut slutar att gälla 31.12.2015. Undantaget de som slutar i januari (de betalas enligt det gamla beslutet).Det skickas ut nya ansökningsblanketten till alla som lyfter hemvårdsstödet (returneras senast 15 december 2015), samt info om vad som gäller från 1.1.2016.
21 oktober 2015
Kommunala centralnämnden har efter kontrollräkning fastställt det slutliga valresultatet i Hammarland 2015. Klicka på rubriken och därefter på länken så kan du se kommunala centralnämndens meddelande angående valresultatet.Länk