Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

24 februari 2017
Hammarlands kommun lediganslår en FASTIGHETSSKÖTARE i arbetsavtalsförhållande på 80% av heltidTill fastighetsskötarens uppgifter hör skötsel av kommunens byggnader och anläggningar och markområden. Fastighetsskötarens huvudsakliga uppgifter är underhåll av byggnader och fastigheternas gårdsplaner, parkområden mm. Till fastighetsskötaren hör också skötsel av kommunens avlopps och... Läs mer
20 februari 2017
 Är du boende i Hammarland, mellan 16-20 år och är i behov av ett sommarjobb?Kommunen söker sommarjobbare inom fastighetsskötseln för underhåll av byggnader och grönområden.I din ansökan vill vi att du uppger under vilken tidsperiod du är intresserad att jobba. Kommunen kan ta emot sommarjobbare från juni till sista augusti.Frågor besvaras av Dan Vik, tel. 36 45 24Din skriftliga ansökan... Läs mer
15 februari 2017
FÖRÄLDRAR I HAMMARLAND DAGS ATT SÖKA BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2017Ansökan görs till:daghem (0-6 år)familjedagvård (dagmamma)för- och eftermiddagsvård för skolbarnAnsökningsblanketter nås frånwww.hammarland.ax-Daghemmet Klaralund tel. 36 45 60-Daghemmet Björkdungen tel. 36 45 90-Socialkansliet , Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND    tel. 36 45 25Obs ! Ny ansökan lämnas in även då... Läs mer