Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

8 juli 2016
Hammarlands kommunkansli är stängt vecka 29 och 30 (socialkansli endast telefontider 09.00-11.00) Vi öppnar igen 1 augusti, trevlig sommar!
29 juni 2016
HAMMARLANDS KOMMUN utbjuder på entreprenad ombyggnad av Östanträskvägen 580 m Entreprenadhandlingar erhålls från byggnadskansliet i Kattby. Slutna anbud märkta ”Östanträskvägen” bör inlämnas senast måndagen den 8 augusti kl. 15.00 till Hammarlands kommunkansli, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND. Närmare upplysningar erhålls av Emma Mattsson, tel. 36... Läs mer
29 juni 2016
Du kan läsa det av kommunfullmäktige fastställda bokslutet för år 2015 på följande sida.http://www.hammarland.ax/kommunen/ekonomi/bokslut-revision