Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

11 december 2014
HAMMARLANDS KOMMUN lediganslår härmed följande vikariat inom barnomsorgen:VIK. BARNTRÄDGÅRDSLÄRAREvid daghemmet Björkdungen för perioden 7.1 -31.12.2015.Kompetenskrav: Barnträdgårdslärarexamen ellermotsvarande. Lön enligt avtal.Ansökningshandlingarna skall varaSocialnämnden i Hammarland,Klockarvägen 3, Kattby, 22240HAMMARLAND, tillhanda senast31.12.2014. Närmare upplysningarges av vik.... Läs mer
8 december 2014
Hammarlands kommun har lediga utrymmen i servicehuset på Öra för uthyrning till någon form av verksamhet. Utrymmet är ett varmlager om ca 45 m2 samt sociala utrymmen om ca 15 m2. Intresseanmälan inlämnas till Byggnadstekniska nämnden, Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland, senast den 7 januari 2015. För mer information kontakta kommuntekniker Emma Mattsson tel. 36 45 24.
8 december 2014
Byggnadstekniska nämnden säljer en begagnad snöplog för lastbil till högstbjudande. Snöplogen finns till påseende vid Hammarlands kommuns före detta deponi vid Kattbyvägen 124.Anbud inlämnas senast den 7 januari 2015, märkt ”Snöplog” till Byggnadstekniska nämnden, Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland. För mer info kontakta kommuntekniker Emma Mattsson tel. 36 45 24.