Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

28 augusti 2015
Centralnämndens kungörelse angående lagtings- och kommunalval kan du läsa genom att klicka på rubriken till den här nyheten och därefter på länken som blir synlig.www.hammarland.ax/kommunen/meddelanden  
26 augusti 2015
HAMMARLANDS KOMMUN utbjuder på entreprenad ombyggnad av Hammargården Arbetet gäller ombyggnad av befintligt utrymme till 2 st rum för boende. Entreprenadhandlingar erhålls från byggnadskansliet i Kattby. Slutna anbud märkta ”Hammargården” bör inlämnas senast tisdagen den 8 september kl. 15.00 till Hammarlands kommunkansli, Klockarvägen 3, 22240... Läs mer
11 juni 2015
Julia Thörnroos vann frågesporten under Öra strand Jippot den 20.5. Två deltagare hade alla rätt och lotten avgjorde. Hammarlands kommun gratulerar den glada vinnaren och önskar fantastiska kulinariska stunder under ljumma sommarkvällar.
,