Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

12 mars 2015
KUNGÖRELSE Riksdagsval 2015 Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015 kl. 9.00 - 20.00 I Hammarlands kommun är vallokalen belägen i Kommungården, Klockarvägen 3 i Kattby Förhandsröstning Förhandsröstningen ordnas i Kommungården under tiden 08.04.2015 - 10.04.2011 kl. 08.30 - 16.00 11.04.2015 - 11.04.2015 kl. 12.00 - 14.00 13.04.2015 - 14.04.2015... Läs mer
27 januari 2015
Den av kommunfullmäktige antagna budgeten och ekonomiplanen för åren 2015-2017 hittar du genom att klicka här!
27 januari 2015
Den kommunala självstyrelsen fyller 150 år i år. Grunden för den kommunala självstyrelsen lades under den ryska tiden efter en förordning av tsar Alexander den II. Förordningen godkändes den 6.2.1865 och går under det högtidliga namnet "Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning angående kommunalförvaltning på landet." Enligt förordningen fick socknarna tre år tid att ordna... Läs mer