Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

12 maj 2017
Mattvättarna finns intill reningsverket i Kattby. Från och med idag är det möjligt att tvätta mattor i tvättanläggningen.
12 maj 2017
 FRITIDSPEDAGOG söks till kommunens fritidshem för höst – vår termin 2017-2018.  Tjänsten är deltid. Behörighetskrav fritidspedagog eller motsvarande examen med minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning. Lön heltid 2 539,61 €. Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller... Läs mer
5 maj 2017
Torsdagen den 4 maj skrev Hammarlands kommun ett köpebrev angående försäljning av två tomter för flerfamiljshus på Öra strand. Kommunen sålde tomterna nr 1 och 2 i kvarter Ö5 till Fastighets Ab Båthaksvägen.