Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

22 september 2016
Hammarlands kommun lediganslår en ordinarie tjänst som  SOCIALARBETARE  från den 1.11.2016 eller enligt överenskommelse. Kompetenskrav enligt FFS 804/92 och UR lön fn. 3,000,16 €/månad. Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND. Sista ansökningsdag 10.10.2016. Närmare uppgifter ger... Läs mer
30 augusti 2016
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun söker en närvårdare till Hammargården. Vi söker dig som är flexibel, initiativ tagande och trivs med teamarbete. Vår målsättning är att ge en god kvalitet till våra äldre.Hammarlands kommun lediganslår följande:EN 78.43% NÄRVÅRDARE  i periodarbete från 17.10.2016  tillsvidare.Ansökan lämnas senast in den 16.9 .2016Ansökningarna riktas till föreståndare... Läs mer
12 augusti 2016
Till kännedom meddelas att Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 16.6.2016  angående antagande av Byggnadsordning för Hammarlands kommun vunnit laga kraft den 21.7.2016 och att byggnadsordningen därmed träder ikraft.  Hammarland den 15.8.2016, KommunstyrelsenLänk till kommunens nya byggnadsordning.