Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

4 juli 2014
Fram till idag är läget med tomtförsäljningen på Öra strand den att två radhustomter är sålda. Dessutom har två tomter reserverats. En av de reserverade tomterna är för egnahemshus och den andra för radhus. Vem skall bli den första att köpa en tomt i kvarter Ö10 med det fantastiska västerläget och båtplats på promenadavstånd? Är Du intresserad? Gå in på vår sida om Öra strand och bekanta Dig med... Läs mer
2 juli 2014
Plogning av privata infarter. I kommunens budgetbehandling beslöt kommunfullmäktige den 12.12.2013 § 63 att stryka anslagen i budgeten för plogning av de privata infarterna fr.o.m. hösten 2014.Detta betyder att Ni som haft plogning av Era privata infarter skött av kommunen inte längre kommer att få det ordnat och bekostat av kommunen fr.o.m. hösten 2014. För plogning får framöver... Läs mer
30 juni 2014
Kommunkansli har semesterstängt 21.07-03.08.2014                                                         Byggnadskansli... Läs mer