Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

21 april 2015
ombyggnad av Kattnäsvägen, ca 1050m stabiliseringsfräsning samt installation av vägbelysning vid Annavägen samt sammanslagning av två hyreslägenheter Chatarinahemmet i Kattby samt renovering av herr-wc i Näfsby skola samt installation av trygghetslarm till Hammargården Entreprenadhandlingar erhålls från byggnadskansliet i... Läs mer
1 april 2015
HAMMARLANDS  KOMMUN  lediganslår ordinarie tjänsten som  FRITIDSLEDARE  på heltid från 1.5.2015 eller enligt överenskommelse. Kompetenskrav är examen på institutnivå eller besittandet av på annat sätt förvärvad lämplig kompetens samt visat personligt intresse för fysisk fostran.  Lön enligt avtal. Prövotid enligt lag kan tillämpas. Ansökan, CV... Läs mer
12 mars 2015
KUNGÖRELSE Riksdagsval 2015 Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015 kl. 9.00 - 20.00 I Hammarlands kommun är vallokalen belägen i Kommungården, Klockarvägen 3 i Kattby Förhandsröstning Förhandsröstningen ordnas i Kommungården under tiden 08.04.2015 - 10.04.2011 kl. 08.30 - 16.00 11.04.2015 - 11.04.2015 kl. 12.00 - 14.00 13.04.2015 - 14.04.2015... Läs mer