Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

8 december 2016
För närvarande framläggs många åsikter om förverkligande av kommunernas socialtjänst i enlighet med den av landskapsregeringen antagna lagstiftningen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2/2016). Det förefaller som om det börjar finnas skäl att söka fram landskapsregeringens slutrapport från lagberedningsgruppen för kommunernas socialtjänst. Det mesta angående en samordnad socialtjänst... Läs mer
1 december 2016
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun Hammargården, som är ett effektiverat servicehus för äldre, söker en närvårdare (100%) för tiden 13.2.2017-13.8.2017,  tjänsten  är ett tjänstledighetsvikariat.   Kompetenskrav: Närvårdare Ansökan lämnas senast in den 15.12.2016 Ansökningarna och frågor riktas till föreståndare Jenny Sporre. Email adress: jenny.sporre@... Läs mer
12 augusti 2016
Till kännedom meddelas att Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 16.6.2016  angående antagande av Byggnadsordning för Hammarlands kommun vunnit laga kraft den 21.7.2016 och att byggnadsordningen därmed träder ikraft.  Hammarland den 15.8.2016, KommunstyrelsenLänk till kommunens nya byggnadsordning.