Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

12 augusti 2016
Till kännedom meddelas att Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 16.6.2016  angående antagande av Byggnadsordning för Hammarlands kommun vunnit laga kraft den 21.7.2016 och att byggnadsordningen därmed träder ikraft.  Hammarland den 15.8.2016, KommunstyrelsenLänk till kommunens nya byggnadsordning.
29 juni 2016
Du kan läsa det av kommunfullmäktige fastställda bokslutet för år 2015 på följande sida.http://www.hammarland.ax/kommunen/ekonomi/bokslut-revision
28 juni 2016
Den 1.7.2016 kommer två nya tomter till försäljning på Öra strand. De här är tomterna nr 3 (1.704 m²) och 4 (1.634 m²) på Ö8. Kvadratmeterpriset är 15 €/m². Tomterna har västerläge mot Örsundet.