Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

14 oktober 2014
Årets influenssa vaccinering på Hammarland hälso och sjukvårdsmottagning:           13.11 kl 13-15 samt 20.11 kl 13-15 För den som ev inte har möjlighet att komma till något av dessa tillfällen kan ordnas en annan tidpunkt för vaccinering, kontakta oss på tel nr 0457-5267341 på telefontid kl 12-13. 
22 september 2014
Information ang. snöplogning! Kommunen handhar inte snöplogning till de privata fastigheterna längre. Vintern börjar närmar sig, så var ute i god tid och kontakta privata entreprenörer för Er snöplogning.Kommunen har nu antagit entreprenörer för plogning av de kommunala vägarna uppdelat på 4 distrikt enligt nedan. Läs mer på http://www.hammarland.ax/bo-miljo/snoplogning
4 juli 2014
Fram till idag är läget med tomtförsäljningen på Öra strand den att två radhustomter är sålda. Dessutom har två tomter reserverats. En av de reserverade tomterna är för egnahemshus och den andra för radhus. Vem skall bli den första att köpa en tomt i kvarter Ö10 med det fantastiska västerläget och båtplats på promenadavstånd? Är Du intresserad? Gå in på vår sida om Öra strand och bekanta Dig med... Läs mer