Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

12 juli 2015
MEDDELANDE   Hammarlands kommun lediganslår en ordinarie tjänst som SOCIALSEKRETERARE från den 12.8.2015 eller enligt överenskommelse. Kompetenskrav enligt FFS 804/92 och UR lön fn. 3.519,98 €/månad. Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND, senast den 28.7.2015 kl. 15.00. Närmare... Läs mer
11 juni 2015
Julia Thörnroos vann frågesporten under Öra strand Jippot den 20.5. Två deltagare hade alla rätt och lotten avgjorde. Hammarlands kommun gratulerar den glada vinnaren och önskar fantastiska kulinariska stunder under ljumma sommarkvällar.
,
8 juni 2015
Kommunstyrelsen för bokslutet för år 2014 till kommunfullmäktige för godkännande. Bokslutet går att läsa på följande länk.