Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

22 september 2014
Information ang. snöplogning! Kommunen handhar inte snöplogning till de privata fastigheterna längre. Vintern börjar närmar sig, så var ute i god tid och kontakta privata entreprenörer för Er snöplogning.Kommunen har nu antagit entreprenörer för plogning av de kommunala vägarna uppdelat på 4 distrikt enligt nedan. Läs mer på http://www.hammarland.ax/bo-miljo/snoplogning
4 juli 2014
Fram till idag är läget med tomtförsäljningen på Öra strand den att två radhustomter är sålda. Dessutom har två tomter reserverats. En av de reserverade tomterna är för egnahemshus och den andra för radhus. Vem skall bli den första att köpa en tomt i kvarter Ö10 med det fantastiska västerläget och båtplats på promenadavstånd? Är Du intresserad? Gå in på vår sida om Öra strand och bekanta Dig med... Läs mer
2 juli 2014
Plogning av privata infarter. I kommunens budgetbehandling beslöt kommunfullmäktige den 12.12.2013 § 63 att stryka anslagen i budgeten för plogning av de privata infarterna fr.o.m. hösten 2014.Detta betyder att Ni som haft plogning av Era privata infarter skött av kommunen inte längre kommer att få det ordnat och bekostat av kommunen fr.o.m. hösten 2014. För plogning får framöver... Läs mer