Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

8 september 2015
ÄLDREOMSORGEN INFORMERARHösten har kommit och vi börjar med aktiviteter på Hammargården. Anmäl dig till våra aktiviteter om du är ensamstående pensionär eller pensionär som vårdar anhörig och behöver en paus.  Varje månad kommer vi att ha en större aktivitet. Håll utkik i Hammarlands Aktuellt efter våra aktiviteter. Dagverksamheten leds av Elisabeth Överström.Läs mer på hemsidan under:http... Läs mer
28 augusti 2015
Centralnämndens kungörelse angående lagtings- och kommunalval kan du läsa genom att klicka på rubriken till den här nyheten och därefter på länken som blir synlig.www.hammarland.ax/kommunen/meddelanden  
11 juni 2015
Julia Thörnroos vann frågesporten under Öra strand Jippot den 20.5. Två deltagare hade alla rätt och lotten avgjorde. Hammarlands kommun gratulerar den glada vinnaren och önskar fantastiska kulinariska stunder under ljumma sommarkvällar.
,