Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

12 maj 2015
Onsdagen den 20 maj kl. 18.00-21.00 ordnas Öra strand-Jippot! Tomt nr 6 på Ö8 säljs till rabatterat pris 25.560 €. Tomten har västerläge. Båtplatser finns att hyra inom gångavstånd. Ansökan om köp eller reservering av tomten kan lämnas in fr.o.m. 20.5 kl. 18.00. (Kommunens allmänna grunder för försäljning av byggtomter på Öra bostadsområde tillämpas.) Dessutom finns 40 andra tomter till salu... Läs mer
11 maj 2015
mer information finns att läsa under Bo & Miljö här på hemsidan
8 maj 2015
Nu finns sex nya tomter till salu på Kattby bostadsområde. Fyra av dessa är belägna längs Annavägen och två längs Kapellvägen. Sedan tidigare har kommunen tre tomter på Kattby bostadsområde. Tomternas storlek varierar mellan 874 - 1 018 m². Priset är 5 €/m². Är du intresserad av en tomt tveka inte att kontakta personalen i kommunkansliet.