Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

20 augusti 2014
snöplogning av kommunalvägar samt detaljplanevägar för tiden hösten 2014 – våren 2018 inom 4 distrikt. Anbudshandlingar och övriga upplysningar erhålls från byggnadskansliet i Kattby, Emma Mattsson tel. 36 45 24. Anbuden märks med ”Snöplogning” och inlämnas till Hammarlands kommunkansli, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND. Anbuden inlämnas senast den 8 september 2014 kl. 15.00.... Läs mer
14 augusti 2014
Härmed kallas i enlighet med Plan- och bygglag kap. 6 § 30 till ettSAMRÅDSMÖTEmed anledning av Hammarlands kommuns utkast till detaljplan för fastighet R:Nr 1:9 Storäng i Prästgården by i Hammarland.Tid:  Tisdagen den 2 september 2014 kl. 19.00Plats: KommungårdenFör närmare information klicka här!
4 juli 2014
Fram till idag är läget med tomtförsäljningen på Öra strand den att två radhustomter är sålda. Dessutom har två tomter reserverats. En av de reserverade tomterna är för egnahemshus och den andra för radhus. Vem skall bli den första att köpa en tomt i kvarter Ö10 med det fantastiska västerläget och båtplats på promenadavstånd? Är Du intresserad? Gå in på vår sida om Öra strand och bekanta Dig med... Läs mer