Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

26 juni 2017
MEDDELANDE  Hammarlands kommun lediganslår ordinarie tjänsten somKOMMUNTEKNIKER-BYGGNADSINSPEKTÖRfrån den 1.10.2017    Kompetenskrav enligt ÅFS 107/2008 § 2 och lön enligt TS-avtal. Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND, senast den 12.7.2017 kl. 15.00. Närmare uppgifter ger kom. dir.... Läs mer
1 juni 2017
Fem kommuner - Vad tycker du?Landskapsregeringen åker under våren ut på en kommunrunda för att diskutera förslaget att lagstifta för att nå målet med fem kommuner. Frågan är om kommunstrukturen spelar någon roll för hur vi klarar framtidens välfärd. Vilka problem och möjligheter ser du?Välkommen att diskutera kommunala framtidsfrågor!Onsdag 7 juni, kl 19Mariehamns stadsbibliotek, Strandgatan... Läs mer
12 maj 2017
Mattvättarna finns intill reningsverket i Kattby. Från och med idag är det möjligt att tvätta mattor i tvättanläggningen.