Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

29 april 2016
Är Du intresserad av att arbeta inom socialförvaltningen som deltids assistent, fritidspedagog eller familjearbetare? Klicka i såfall på rubriken och därefter på följande länk.www.hammarland.ax/kommunen/lediga-jobb
1 april 2016
För att läsa mera klicka på rubriken och därefter på länken nedan!www.hammarland.ax/meddelanden 
17 mars 2016
Läs mer om Anbudsförfrågan: Ramavtal för skolskjutsar. Klicka på rubriken och därefter på följande länk!http://www.hammarland.ax/kommunen/upphandling/skolskjutsar