Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

15 februari 2017
FÖRÄLDRAR I HAMMARLAND DAGS ATT SÖKA BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2017Ansökan görs till:daghem (0-6 år)familjedagvård (dagmamma)för- och eftermiddagsvård för skolbarnAnsökningsblanketter nås frånwww.hammarland.ax-Daghemmet Klaralund tel. 36 45 60-Daghemmet Björkdungen tel. 36 45 90-Socialkansliet , Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND    tel. 36 45 25Obs ! Ny ansökan lämnas in även då... Läs mer
10 februari 2017
Alla skridskoåkare hälsas välkomna till Bollfortet vid Klarasplan (Näfsbyskola) där isen är spolad.   Åkning sker på egen risk (kom ihåg hjälmen)
6 februari 2017
Anbud inbegärs på klippning och slyröjning av de kommunala vägarna i Hammarland samt bostadsområdet i Kattby och Kattbyvägen (soptippen) för åren 2017 - 2020. Anbudshandlingar och övriga upplysningar erhålls från byggnadskansliet i Kattby. Förfrågningar kan riktas till Dan Vik tel. 36 45 24.Anbuden märks med ”Slyröjning” och lämnas till Hammarlands kommunkansli, Klockarvägen 3,... Läs mer