Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

3 februari 2016
Februari numret av Hammarlands Aktuellt finns nu att läsa på hemsidan http://www.hammarland.ax/kommunen/infobladet
28 januari 2016
 Hammarlands kommun lediganslår en ordinarie tjänst som SOCIALARBETARE från den 1.2.2016 eller enligt överenskommelse.  Kompetenskrav enligt FFS 804/92 och UR lön fn. 3,000,16 €/månad. Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland,    Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND.Sista ansökningsdag 8.2.2016. Närmare... Läs mer
26 januari 2016
2 rum och barkök + klädrum, 91 m², hyra 555,10 €/månad. Lägenheten har elvärme. Skriftliga ansökningar inlämnas senast 11.2.2016 kl. 16.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND. Kommunstyrelsen