Bo & miljö

Hammarlands kommun välkomnar alla som vill flytta till kommunen. På byggnadskansli står vi till tjänst med att berätta om vad som behövs när du vill börja bygga. Här presenteras information om kommunalteknik, väg-, vatten- och avloppsfrågor, samt hur man gör för att ansöka om bygglov. 

Byggnadsinspekör/kommuntekniker Dan Vik :   364 524 eller
 0457- 3453332

Kommuntekniker Allan Ketola 018-364525

 

  • Fastighetsskötare Ingmar Sundqvist    
    0457- 548 3060
  • Fastighetsskötare Peter Mattsson
    0457- 343 9403
  • Fastighetsskötare Tommy Nordin
    0457- 3447759

Byggnadstekniska nämnden sammanträder i allmänhet den andra onsdagen varje månad (förutom juli, då inget möte hålls) klockan 19.00 på kommunkansliet.

Adress: Byggnadstekniska nämnden, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND