Bo & miljö

Bo & miljö

Hammarlands kommun välkomnar alla som vill flytta till kommunen. På byggnadskansli står vi till tjänst med att berätta om vad som behövs när du vill börja bygga. Här presenteras information om kommunalteknik, väg-, vatten- och avloppsfrågor, samt hur man gör för att ansöka om bygglov. 

Byggnadsinspekör/kommuntekniker Dan Vik :   364 524 eller
 0457- 3453332

 

Fastighetsskötare Ingmar Sundqvist           0457- 548 3060

Fastighetsskötare Peter Mattsson               0457- 343 9403

Fastighetsskötare Tommy Nordin               0457- 3447759

 

Adress: Byggnadstekniska nämnden, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND