Hammarlands kommunfullmäktige 2024-2027

Namn            Parti
Häggblom, Lars Ordföranden   Obunden samling
Blomberg, Tomas Vice ordförande   Liberal
Danielsson, Niklas Ledamot Obunden samling
Järvinen, Robert Ledamot Obunden samling
Källroos, Dennis Ledamot Obunden samling
Lundström, Björn Ledamot Obunden samling
Nylund, Tobias Ledamot Obunden samling
Nyman, Christer Ledamot Obunden samling
Eriksson, Tommy Ledamot Center
Holmqvist, Johan Ledamot Center
Jansson, Britt-Marie Ledamot Center
Karlsson, Jana Ledamot Center
Sandqvist, Lena Ledamot Center
Cleve Andersson, Josefin  Ledamot Liberal
Ahlström, Johnny Ledamot Hållbart initiativ

 

Kommunfullmäktige sammanträder under år 2024 Kommunfullmäktiges protokoll finns under fliken Protokoll.